Station met data van Google Street View: Piéton
Bestanden/afbeeldingen van dit station
Piéton 6 (2009) Link