Station met data van Google Street View: Lessines
Bestanden/afbeeldingen van dit station
Lessines 3 (s.d.) Link