Historical Railway Data (HRD) bevat deels originele gegevens en deels data die gebaseerd zijn op andere bronnen die, althans voor de gebruiker, geen tabulaire en repliceerbare structuur bevatten. Dit willen we opvangen door de data te koppelen aan de twee basiselementen van de (historische) spoorinfrastructuur: spoorlijnen en stations. De spoorlijnen en stations bevatten elk een unieke code ('identifier') die aan elkaar gekoppeld zijn. We willen immers op een structurele manier weten welke stations een lijn ooit aandeed. Aan elke unieke code van een station hangt een unieke code van één of meerdere lijnen; aan de elke unieke code van een lijn hangen meerdere stations. Hiermee hebben we een basiscode waar aan alle verdere data kunnen worden gekoppeld. Zo hangt er in een achterliggende tabel aan elke afbeelding een code van een station (of een lijn, indien op de afbeelding een traject tussen twee stations is te zien).

Coordinaten

Voor elk station waarvan de locatie min of meer bekend is hebben we precieze of approximatieve coördinaten toegekend. Dat betekent meteen dat ook alle gekoppelde data van stations (afbeeldingen, feiten, plannen, ...) meteen een coördinaat bevatten en zodoende op een kaart kunnen worden weergegeven. Dat laat toe om kaarten te filteren: enkel afbeeldingen van station van lijn X weergeven, enkel afbeeldingen van lijn Y tonen etc. Met andere woorden: zodra aan één element de unieke stationscode (interne identifier, telegrafische code) is toegekend, kan dit element altijd naar een geografische locatie worden herleid. Deze stationscoördinaten werden op de kaart verder aangevuld met de tracés van het overgrote deel van de (historische) spoorlijnen. Je ziet op de kaart meteen waar de treinlijn precies liep en kan via Google Street View rechstreeks merken of er in het landschap nog overblijfselen te zien zijn. De tracés zijn eveneens exporteerbaar en herbruikbaar in andere applicaties. Op de data-pagina kunnen beide basiscomponenten worden gedownload.

Geconsulteerde en geïntegreerde bronnen

De gebruikte en gelinkte data zijn openbaar beschikbaar, reeds elders gebruikt, herbruikbaar mits vermelding of geïntegreerd via een simpele link naar het originele bestand. Van elk element wordt dan ook minutieus de bron weergegeven - of meerdere bronnen, gesteld dat dezelfde gegevens op meerdere plekken beschikbaar zijn. Een overzicht van de voornaamste bronnen:

  • Website Paul Kevers (Belgische spoorlijnen): deze haast volledige en minutieus opgebouwde website geeft een overzicht van alle bestaande en verdwenen spoorlijnen met vermelding van alle huidige en vroegere stations. De auteur schuwt historische kritiek niet en is online de referentie voor dit onderwerp. Deze data vormt dan ook voor deze website de basis van de indeling in spoorlijnen en stations. De telegrafische codes die Paul Kevers er aan toevoegde werden eveneens genoteerd.
  • Les gares belges d'autrefois: Guy Demeulder verzamelt een indrukwekkend arsenaal aan stationsfoto's. Hij bracht reeds meer dan 1000 bestaande en verdwenen stations in kaart. Op HRD linken we naar elke individuele foto op Les gares belges d'autrefois. Deze werden aangevuld met relevante foto's die we op Overweg 13, Flickr-accounts of andere digitale bronnen terugvonden.
  • Grenier Ferroviaire: de website van Patrick Tassignon biedt een eveneens bijzonder indrukwekkend overzicht aan documenten aan. Onder het motto information is for sharing, not gathering dust heeft hij scans van de meest uiteenlopende documenten van de Belgische en internationale spoorgeschiedenis vrij ter beschikking gesteld. Dit is een enorme schat aan informatie. Voor HRD is in eerste instantie het overzicht van de stationsplannen van belang. Op de fiche van elk station linken we naar het plan ervan op Grenier Ferroviaire, voor zover die uiteraard beschikbaar zijn.
  • Op fiches van lijnen en stations waarover we op andere websites reportages vonden wordt hiernaartoe gelinkt.

Herbruikbaarheid en duurzaamheid

De stationsgegevens van de geconsulteerde websites worden op HRD in één fiche geïntegreerd. Als eindresultaat bekomen we een verrijkt bestand. Aan elk gelinkt element (op dit moment: aan elke foto en elk plan) is het door ons bepaalde stationscoördinaat toegekend. Op de data-pagina kunt u deze gegevens vrij downloaden en in uw applicatie hergebruiken.

Uiteraard zijn links vluchtig en onstabiel. We zorgen er dan ook voor dat de gelinkte gegevens op minstens één plek worden bewaard.

Op HRD willen we, behalve de conversie van de spoorlijn-station-structuur en de stationscoördinaten, dus geen enkele verdienste opeisen voor de vele noeste research. We willen ze enkel verrijken met andere data en verder gebruik mogelijk maken.

Creativiteit

Het internet puilt uit van creativiteit. Vele enthousiastelingen zijn vaak met hetzelfde bezig. En dat hebben we zelf vastgesteld. Nadat onze ronde van België langs oude tracés was afgelopen - en we dus een volledige kaart hadden - zagen we hoogst toevallig dat iemand anders net dezelfde tocht had gemaakt. Anciennes voies ferrées heeft een nog veel ruimere inventaris opgesteld. Het toont nog maar eens aan hoe belangrijk data aan elkaar linken is.